Kontinuirano od 2003. godine DEŠA u suradnji sa Libertas Foundation iz San Pedra, Californija godišnje stipendira 10 – 12 učenika obrtničkih zanimanja.
“Libertas Foundation” je udruga iseljenih Hrvata u SAD koji svojim humanitarnim akcijama pomažu raznovrsne programe. Utemeljili su zakladu “Ante i Evelyn Mrgudić” iz čijih sredstava je osiguran fond stipendiranja.

Stipendiju mogu zatražiti svi koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • pohađaju obrtničku školu,
  • žele se vratiti u svoje mjesto boravka nakon školovanja,
  • dobri su i uzorni učenici,
  • potječu iz obitelji lošijeg imovnog stanja,
  • žive u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.

Stipendija iznosi 1.000 USD za školsku godinu.

Natječaj za stipendiranje u školskoj godini 2013/2014. je otvoren do 01.08.2013. Uz molbu učenici trebaju priložiti kopiju zadnje svjedodžbe, potvrdu o materijalnom stanju obitelji (kopiju obrasca zadnje plaće ili mirovine ili potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti oca ili majke) te preporuku razrednika ili direktora, osnovne ili zanatske škole.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom do 01.08.2013. u ured DEŠE, Frana Supila 8, 20 000 Dubrovnik, sa napomenom – za stipendije.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 020/311 625.