Prosinac 1994

 • DEŠA za Sv. Nikolu sudjeluje u organizaciji susreta djece stradalnika rata “Mir za djecu – djeca za mir”. (Zahvalnica od Ministarstva obrane RH).
 • Prodajne izložbe u inozemstvu:
  • Frankfurt – Božićne prodajne izložbe radova iz DEŠINIH radionica u organizaciji Evangelische Frauenarbeirt i DEŠINE počasne članice gđe. Nakarada.
  • Bruxelles – Božićna prodajna izložba radova iz DEŠINIH radionica u upravnoj zgradi Conseil d’Europe u organizaciji DEŠINE počasne članice Mme Brigitte Radman.
  • Paris – Božićna prodajna izložba radova iz DEŠINIH radionica u Palais des Congres u organizaciji Solidarité Femmes.
  • Nantes – Božićna prodajna izložba radova iz DEŠINIH radionica u organizaciji Solidarité Femmes – Nantes.

Studeni 1994

 • DEŠA pomaže glazbeno-kulturnom društvu “Sveta Cecilija” – Korčula u nabavi instrumenata za njihov rad.
 • Božićna izložba radova iz DEŠINIH radionica u organizaciji Međunarodne udruge žena – Zagreb.

Listopad 1994

 • DEŠA sudjeluje u radu pripremne konferencije o statusu žena u Beču, na poziv i trošak Europske komisije za prava čovjeka (European Commission for Human Rights).

Rujan 1994

 • DEŠA sudjeluje u radu seminara Obnova i povratak, koji organizira Dubrovački studijski centar za obnovu i York University iz Velike Britanije.

Srpanj 1994

 • DEŠA organizira besplatan tečaj tkanja u hotelu Libertas.

Lipanj 1994

 • DEŠA je aktivni sudionik u seminaru škole narodnog zdravlja ANDRIJA ŠTAMPAR iz Zagreba na temu Kvaliteta života prognanika i izbjeglica, koji će se ponoviti i u rujnu iste godine.

Svibanj 1994

 • Preko mreže DEŠINIH dobročinitelja i prijatelja u inozemstvu, udruga SERICA iz Cevennes-a šalje kao donaciju prvu pošiljku jajašaca dudovog svilca (svega 11 gr), koja se dijeli zainteresiranim obiteljima u Konavlima, čime započinje obnova svilarstva u Konavlima.
 • DEŠA pomaže Domu za nezbrinutu djecu “Ivo Vukušić”.
 • DEŠA organizira izložbu radova žena povodom Dana državnosti u Art Centru Luža.

Travanj 1994

 • DEŠA sudjeluje u radu konferencije EZ u Zagrebu, o Psihosocijalnoj brizi i rehabilitaciji žrtava traumatiziranih ratom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. DEŠIN izvještaj o radu sa ženama tiskan u knjizi koju je izdala EZ.

Ožujak 1994

 • DEŠI se pridružuje grupa lutkara-amatera pod imenom “Aster”. DEŠA pomaže djelovanje grupe materijalno i novčano do njihovog osamostaljenja 01.08.1995.

Veljača 1994

 • Druga prodajna izložba radova iz DEŠINIH radionica na Salonu Vivre et travailler autrement u Parizu.
 • Kroz iskustvo stečeno u radu sa konavoskim prognanicima uočava se potreba za proizvodnjom prirodne svile za obnovu narodne nošnje, koja je velikim dijelom uništena u ratnim razaranjima. Kako se u pet desetljeća komunizma izgubio osjećaj za tradicionalne vrijednosti, tako je nestajao i dudov svilac, koji se stoljećima tradicionalno uzgajao za potrebe narodne nošnje i konavoskog veza. DEŠA sada razvija projekt obnove svilarstva i ulaže napore oko traženja dudova svilca.

Siječanj 1994

DEŠA prima financijsku pomoć za aktivnosti i najam prostora od njemačke udruge Evangelische Frauenarbeit iz Frankfurta.