Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi stambeno
zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji, na području cijele Republike Hrvatske, davanjem u
najam odgovarajuće stambene jedinice.
Prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (NN 106/18,
98/19, 82/23) žrtva nasilja u obitelji ima pravo na stambeno zbrinjavanje, na području
cijele Republike Hrvatske na način da se odgovarajuća stambena jedinica daje u najam.

Uvjeti za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje su:

 1. pravomoćna sudska presuda o počinjenom nasilju u obitelji prema podnositelju
  zahtjeva
 2. da podnositelj zahtjeva nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku
  kuću ili stan na području Republike Hrvatske
 3. da podnositelj zahtjeva nema dovoljno sredstava za osiguranje odgovarajuće
  stambene jedinice nužne za stanovanje, a istu ne može ostvariti svojim radom,
  dohotkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način, odnosno
  kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih
  članova njegova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos od
  jedne proračunske osnovice
 4. preporuku nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o
  potrebi stambenog zbrinjavanja žrtve nasilja u obitelji.

Žrtva nasilja u obitelji podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje UPRAVNOM ODJELU
ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE, Adresa: Vukovarska 16, 20000
Dubrovnik.

Zahtjev se može poslati preporučeno, poštom.
Županija donosi rješenje o stambenom zbrinjavanju žrtve nasilja u obitelji i to u trajanju
od najduže dvije godine te ga dostavlja Ministarstvu na izvršenje.

Nakon isteka roka od dvije godine to rješenje se može, na zahtjev žrtve nasilja u
obitelji produžiti ukoliko razlozi radi kojih je rješenje doneseno traju i dalje. O produženju
ponovno odlučuje prvostupanjsko tijelo – županija. O žalbi na rješenje o stambenom
zbrinjavanju odlučuje drugostupanjsko tijelo – Ministarstvo prostornog uređenja,
graditeljstva i državne imovine.
Zahtjevu za stambeno zbrinjavanje potrebno je priložiti:

 1. Pravomoćnu sudsku presudu o počinjenom nasilju prema podnositelju zahtjeva,
  paziti da ima potvrdu pravomoćnosti presude
 2. Izjavu koja se odnosi na drugi uvjet koji podnositelj zahtjeva mora ispuniti, da
  podnositelj zahtjeva nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku
  kuću ili stan na području RH. Tu izjavu je potrebno popuniti i ovjeriti kod javnog
  bilježnika u 2 primjerka. Jedan primjerak ostaje podnositelju zahtjeva.
 3. Potvrdu s porezne – da podnositelj zahtjeva nema dovoljno sredstava za
  osiguranje odgovarajuće stambene jedinice nužne za stanovanje, a istu da ne
  može ostvariti svojim radom, dohotkom od imovine od obveznika uzdržavanja
  ili na dr način, odnosno kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja
  zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu
  kućanstva iznos od jedne proračunske osnovice, potvrdu porezne za sve članove
  kućanstva
 4. Preporuku nadležnog Zavoda za socijalni rad o potrebi stambenog zbrinjavanja
  žrtve nasilja u obitelji.
 5. Presliku osobne iskaznice za žrtvu i djecu

Zahtjev i dokumentaciju pronađite na mrežnoj stranici nadležnog Upravnog odjela DNŽ:
https://www.dnz.hr/services/upravni-odjel-za-opcu-upravu-i-imovinsko-pravne-poslove/

Kliknite na „Dokumenti i obrasci“ te odaberite:

 1. Obrazac prijava stambeno zbrinjavanje
 2. Izjava za javnog bilježnika