DEŠA – Dubrovnik je danas, 26. listopada 2023. godine u Lazaretima priredila javno predavanje na temu „Kazneno djelo prijetnje”. Predavanje je održano u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave. Opće informacije o kaznenom djelu prijetnje i postupanje policije predstavila je policijska službenica za nadzor i planiranje – za prevenciju u Uredu načelnika PU dubrovačko neretvanske, Anita Matana,  a dio o obilježjima kaznenog djela prijetnje i postupanju Županijskog suda u Dubrovniku je predstavio predsjednik kazneno-istražnog Odjela Županijskog suda u Dubrovniku, sudac Nikša Lučić.