DEŠA – Dubrovnik je danas, 10.10.2023. održala javno predstavljanje rezultata projekta “Zlatni i aktivni”, kojeg sufinancira Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Aktivnosti projekta bile su upućene skupini društva specifičnih potreba ali i velikih potencijala – osobama starije životne dobi. Danas smo predstavili ostvarene rezultate projekta, Web GIS aplikaciju Zlatni i aktivni te stručno i znanstveno istraživanje o kvaliteti života umirovljenika. Stručno istraživanje provedeno je na temelju 6 fokus grupa dok je znanstveno istraživanje uključivalo terenski rad.

Neki od važnijih zaključaka i preporuka provedenih istraživanja su:

– potrebno je kontinuirano provoditi monitoring potreba umirovljenika kroz slična istraživanja kako bi se politike, ali i rad organizacija civilnog društva mogao prilagođavati istima,

– projekti suradnje poput ovoga su izrazito važni jer dovode do efikasne razmjene iskustava, znanja i razvoja usluga te povećanja povjerenja među akterima,

– više angažirati medije da se interesiraju i prate aktivnosti za umirovljenike a istovremeno umirovljenici crpe informacije najviše iz medija (TV i radio)

– nastaviti dobre prakse aktivnosti, s naglaskom na druženja, aktivnosti brige o fizičkom i mentalnom zdravlju, volontiranje, predavanja za očuvanje zdravlja te ostale edukacije

– nastaviti raditi na informatičkom opismenjavanju starije populacije kao i korištenju GIS-a

– umirovljenici su najviše upoznati s radom klubova umirovljenika Crvenog križa, zatim Caritasa, crkvenih zajednica, narodnih knjižnica, radom udruge DEŠA te ostalih udruga i klubova

– umirovljenici najviše posjećuju muzeje zatim podjednako kino i kazalište

– obzirom na mjesto stanovanja pojedina društvena događanja su im u potpunosti dostupna, neka djelomično a pojedina potpuno nedostupna zbog prometne povezanosti.

Projekt „Zlatni i aktivni“ je proveden u partnerstvu sa Gradskim društvom Crvenog križa Dubrovnik i udrugom CROGIS iz Splita. Dokazali smo još jednom da samo povezivanjem i suradnjom možemo kvalitetno odraditi aktivnosti i imati zadovoljne korisnike. Posebno smo ponosni jer se sve aktivnosti projekta nastavljaju kroz DEŠIN Obrazovni i kreativni centar i aktivnosti kluba 65+ GDCK Dubrovnik.