Kroz projekt Sustineo -Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost, DEŠA Dubrovnik je sudjelovala u izradi smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima.

Ključni izazov projekta SUSTINEO je bio kako pridonijeti postizanju održivog razvoja (OR) u Hrvatskoj. Naime, uočen je manjak povezanosti između stvarnih lokalnih razvojnih potreba i javnih politika, a osim na razini pojedinih dionika, ne postoji ni sustavno zagovaranje, kao ni kompetencije za upravljanje te provedbu održivog razvoja na razini Hrvatske.
Odgovor projekta je povezivanje i umrežavanje udruga, lokalne samouprave i visokoobrazovnih institucija te jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja. Između ostalog, provedena su i tri znanstvena istraživanja o temama vezanim za različite aspekte održivog razvoja (održiva urbana mobilnost, uloga lokalnih akcijskih grupa u poticanju lokalnog razvoja u ruralnim zajednicama te socijalne inovacije), koja su poslužila za izradu smjernica za kvalitetnije oblikovanje javnih politika vezanih uz OR.

Više o rezultatima izrade smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima pogledajte na sljedećem linku
https://www.odraz.hr/novosti/odraz-ove-vijesti/izradene-smjernice-za-razvoj-javnih-politika-u-sklopu-projekta-sustineo/?fbclid=IwAR0iSTcrQB1Neo50bJ2v0t_2-n4S129SgqrpzaABgrdCNB5-Ug8I1Jz2RiI