9. svibnja 2023., u Lazaretima, u organizaciji Ženske sobe i DEŠE predstavljena je publikacija pod nazivom „Žrtve kaznenih djela u hrvatskom kaznenopravnom sustavu – rezultati istraživanja i iskustva iz prakse. Publikacija sadrži rezultate provedenih istraživanja o položaju i pravima žrtava kaznenih djela u hrvatskom kaznenopravnom sustavu.

U istraživanju je sudjelovalo 177 sudionika/ca (predstavnici/e policije, državnog odvjetništva, sudova, žrtve kaznenih djela, službe za podršku žrtvama).

Proteklih godina pitanje prava i položaja žrtava kaznenih djela postalo je pitanje od značajnijeg interesa stručne javnosti i usklađivanja zakonodavstva s međunarodnim standardima. Pitanje zaštite žrtava od ponovljene viktimizacije i traumatizacije prepoznato je kao jedno od ključnih područja u koje je potrebno daljnje ulaganje od strane svih dionika u sustavu. Međutim, usprkos navedenim pozitivnim promjenama, i dalje postoje problemi u praksi i nestandardizacija u postupanju i ostvarivanju prava žrtava kaznenih djela.

Publikacija je nastala u okviru projekta Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela

Za one koji žele pročitati više u nastavku se nalazi link na publikaciju ,

http://zenskasoba.hr/wp-content/uploads/2023/02/%C5%BDrtve-kaznenih-djela-u-hrvatskom-kaznenopravnom-sustavu-rezultati-istra%C5%BEivanja.pdf?fbclid=IwAR3K8WoOEwxAlXhJcanxXMs2YRSpdvFaatLLNrYcQiNXP82aJVxEnDQ-aAU

IZJAVA ZA MEDIJE povodom održavanja okruglog stola , Predstavljanje publikacije „Žrtve kaznenih djela u hrvatskom kaznenopravnom sustavu – rezultati istraživanja i iskustva iz prakse“