15.03.2023., posjetili su nas studenti psihopatologije u organizaciji agencije Kuoni Tumlare koji surađuje sa Semestar At Sea te studentima nudi suradnju sa lokalnim organizacijama po pitanju raznih tema. DEŠA im je predstavila svoj dugogodišnji rad a posebno uslugu pružanja podrške žrtvama i svjedocima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.