Dan: 8. ožujka 2023.

#PowerOn Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena obilježava se svakog 8. ožujka u čast doprinosa žena društvu, gospodarstvu, kulturi i politici. To je također prilika za razmatranje koraka koji su poduzeti prema postizanju ravnopravnosti spolova u svim sferama života i rada koji još treba […]