Dan: 7. prosinca 2020.

Projekt StartUp nacija

DEŠA je partner u projektu Projekt Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanjadoprinosi izgradnji kapaciteta javnog i civilnogsektora za kvalitetno prenošenje potreba u društvui zagovaranje unaprjeđenja javnih politikasocioekonomskog razvoja. Cilj projekta je poticati stvaranje kvalitetne višesektorskesuradnje između […]