U organizaciji DEŠE je 20. studenoga online putem održano  predavanje naziva “Pomoć i zaštita žrtava kaznenih djela” u okviru programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” (u nastavku Program).

Predavanje je bilo namijenjeno stručnjacima i stručnjakinjama koji se bave ili mogu doći u kontakt sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji, a cilj je bio prisutnima detaljno objasniti pravne institute pojedinačna procjena potreba žrtve, osoba od povjerenja te pratnju na sud i druge institucije kao i mogućnosti koje otvara njihova primjena.

Program rada:

Anđela Buntić (udruga DEŠA Dubrovnik): „Predstavljane programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ te rezultata rada udruge DEŠA u okviru Programa.

Anamaria Droždan- Kranjčec (udruga Ženska soba – Centar za seksualna prava): „Pojedinačna procjena potreba žrtve“.

Miren Špek (Udruga za podršku žrtvama i svjedocima): “Institut osobe od povjerenja u EU“ i

Sandra Turkanović  (udruga Ženska grupa Karlovac „Korak“): „Iskustva i izazovi ŽGK „Korak” u pružanju pratnje na sud i druge institucije žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela”.

Predavanje je dio aktivnosti programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Nositeljica programa je Ženska soba – Centar za seksualna prava, koji se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: DEŠA-Dubrovnik Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir. Program je financijski podržan od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.