DEŠA je sudjelovala na okruglom stolu „Vijeće civilnog društva (VCD) Grada Dubrovnika – potencijal i izazovi“ koji se održao 30.04.2019.u Lazaretima. Tema okruglog stola bila je dosadašnji rad Vijeća civilnog društva i definiranje preporuka za novi saziv Vijeća.