Pozivamo Vas na konferenciju „Nasilje oko nas“  povodom Međunarodnog dana ljudskih prava koji se obilježava 10. prosinca, koju DEŠA – Dubrovnik organizira u sklopu zajedničkog projekta s Ministarstvom pravosuđa .

Konferencija će se održati u četvrtak, 07.12.2017.s početkom u 09:30 h u hotelu Lero, Iva Vojnovića 14, Dubrovnik.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenog u cilju podizanja svijesti o ovom važnom problemu, 2017. godine započinje globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama koja završava 10. prosinca, na Međunarodni dan ljudskih prava, čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama, svi statistički podaci ukazuju na to da su žene najčešće žrtve nasilja, nasilje nad ženama je sve brutalnije i da se nažalost u malom broju slučajeva prijavljuje.

Cilj nam je konferencijom povezati znanja i iskustva iz područja prevencije nasilja, probacije, podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja, istaći važnost suradnje relevantnih dionika u zaštiti i promicanju ljudskih prava te otvoriti dijalog o ljudskim pravima, posebice o pravima žrtava i svjedoka, predstaviti nove programe prevencije nasilja u našoj lokalnoj zajednici te podatke o učestalosti nasilja u našoj županiji.

U radu konferencije će sudjelovati predstavnici institucija značajnih za ovu temu: Policijska uprava DNŽ, Centar za socijalnu skrb Dubrovnik, Probacijski ured Dubrovnik, Odjel za mentalno zdravlje ZZJZ, predstavnici Grada, Županije, sudova te udruge koje se bave ovom tematikom.

Kroz projekt „Psihosocijalna podrška žrtvama i svjedocima na području Dubrovačko neretvanske županije“ DEŠIN tim putem telefona, mailom ili osobnim kontaktom pruža emocionalnu podršku, informacije o pravima svjedoka i žrtava, fazama sudskog postupka, strankama u postupku i njihovoj ulozi, nejasnoćama koje se odnose na postupak te informiranje o djelovanju drugih udruga i institucija koje mogu adekvatno odgovoriti na specifične potrebe pojedinih svjedoka ili žrtava kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja.

Program konferencije “Nasilje oko nas”