DEŠA – Dubrovnik je sudjelovala na dvodnevnoj radionici na otoku Braču 17-18.10. koju je organizirala Udruga Domine iz Splita u sklopu trogodišnjeg projekta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku “Obiteljsko savjetovalište za žene žrtve nasilja i obiteljskog nasilja“ na kojem je DEŠA partner zajedno s Udrugom Zvonimir iz Knina.

Cilj radionice je bio razmjena iskustava u radu s žrtvama nasilja i obiteljskog nasilja, odgovornosti društva u zaštiti ljudskih prava žena te postizanju pune ravnopravnosti žena i muškaraca, važnosti ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – poznatije kao Istanbulska konvencija. Konvencija predstavlja najdetaljniji pravni okvir za zaštitu žena od svih oblika nasilja, sprečavanje, progon i uklanjanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.