Višnja Ljubičić pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 4. travnja 2016. je u Dubrovniku predstavila glavne aktivnosti provedene tijekom dvogodišnjeg EU Progress-projekta Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj te novi projekt EU REC projekt Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena – usklađivanje privatnog i poslovnog života. Uz predstavnike DEŠE na skupu je sudjelovalo 20tak sudionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora, koji su aktivno sudjelovali u raspravi.

WP_20160404_009 WP_20160404_008 WP_20160404_007