Predstavnica DEŠE sudjelovala je na radnom skupu otok za mlade, mladi za otok od 19. – 22.11.2015 u „Domu sanjara“ u Velom Grablju na Hvaru. Bogat program radnog skupa prvi dan započeo je diskusijom o dobrim i manje dobrim iskustvima u suradnji organizacija civilnog društva s jedinicama lokalne samouprave. U petak 20.11. sastali smo se sa predstavnicima lokalne samouprave općine Jelsa te smo ih informirali o mogućnostima koje donosi civilno javno partnerstva, održivom razvoju otoka te mladima kao partnerima JLS-ima na otocima. 21.11. 2015 predstavnica udruge DEŠA kroz analizu otočkih potencijala i izazova upoznala je sudionike skupa sa svim rezultatima projekta „Promicanje zapošljivosti mlade populacije na geografski izoliranim/udaljenim otocima“ te načinima korištenja rezultata u njihovim budućim projektnim prijedlozima. Nakon toga u suradnji sa Antoniom Banović iz udruge Buđenje Šolta predstavnica DEŠE je održala strateško planiranje komunikacijske platforme.hvarPredstavnica DEŠE sudjelovala je na radnom skupu otok za mlade, mladi za otok od 19. – 22.11.2015 u „Domu sanjara“ u Velom Grablju na Hvaru. Bogat program radnog skupa prvi dan započeo je diskusijom o dobrim i manje dobrim iskustvima u suradnji organizacija civilnog društva s jedinicama lokalne samouprave. U petak 20.11. sastali smo se sa predstavnicima lokalne samouprave općine Jelsa te smo ih informirali o mogućnostima koje donosi civilno javno partnerstva, održivom razvoju otoka te mladima kao partnerima JLS-ima na otocima. 21.11. 2015 predstavnica udruge DEŠA kroz analizu otočkih potencijala i izazova upoznala je sudionike skupa sa svim rezultatima projekta „Promicanje zapošljivosti mlade populacije na geografski izoliranim/udaljenim otocima“ te načinima korištenja rezultata u njihovim budućim projektnim prijedlozima. Nakon toga u suradnji sa Antoniom Banović iz udruge Buđenje Šolta predstavnica DEŠE je održala strateško planiranje komunikacijske platforme.