- DEŠA – Dubrovnik - https://desa-dubrovnik.hr -

Tehnička podrška Udrugama registriranim na području Grada Dubrovnika

[1]Realizacija ovog projekta rezultat je suradnje Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za društvene djelatnosti s udrugama civilnog društva na području grada. Grad sufinancira projekt i sudjeluje u realizaciji, a DEŠA provodi projekt u sklopu svojih planiranih aktivnosti.

Ovim projektom želimo odgovoriti na identificirane potrebe lokalne zajednice:

Ciljevi projekta su:

Aktivnosti i lokacije izvođenja:

Lokacija: Prostor DEŠA – Dubrovnik, a po potrebi teren.

Ciljna skupina:

Očekivani rezultati programa/projekta i moguće šire koristi i pozitivne promjene: