– Općenito o Regionalnom razvoju
– Regionalni razvoj od 2013. godine
– Planirane aktivnosti programa “Step”
– Područje djelovanja i mjesto pružanja usluga
– DEŠINE aktivnosti u programu STEP
– Korisni materijali
– PROGRAM STEP

1. Usluge informiranja

 • Prikupljanje relevantnih informacija
 • Diseminacija informacija putem internetske stranice
 • Diseminacija informacija putem liste e-pošte
 • Informiranje na upit pismenim putem
 • Informiranje putem telefona

2. Usluge savjetovanja

pravni savjeti, tehnička priprema prijedloga projekata, osnivanje i djelovanje organizacija, financijsko poslovanje, povezivanje s drugim organizacijama

 • Pružanje savjeta u osobnom kontaktu ili putem telefona
 • Pružanje savjeta putem e-pošte

3. Usluge izobrazbe

(organizacijski razvoj, javno djelovanje, suradnja i umrežavanje)

 • Predavanje/prezentacija/ okrugli stol
 • «Mala škola za udruge» poludnevne radionice u Splitu
 • Cjelodnevne tematske radionice u udaljenim županijama

4. Osiguranje vidljivosti i javnosti rada

 • Izrada plana osiguranja vidljivosti i javnosti rada
 • Dizajn letka s godišnjim planom aktivnosti
 • Uspostava i održavanje internetske stranice
 • Uspostava i održavanje liste e- pošte
 • Izrada i diseminacija godišnjih rezultata rada
 • Kreiranje i objava javnih poziva za aktivnosti izobrazbe