Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja
zajedničke roditeljske skrbi u okolnostima u kojima roditelji djeteta trajno ne žive u
obiteljskoj zajednici.
Planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi mora se detaljno urediti:

 1. mjesto i adresa djetetova stanovanja
 2. vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja
 3. način razmjene informacija u vezi s davanjem suglasnosti pri donošenju odluka
  bitnih za dijete (promjenu djetetova osobnog imena, promjenu prebivališta,
  odnosno boravišta djeteta i izbor ili promjenu vjerske pripadnosti, zastupanje
  u vezi s vrjednijom imovinom i imovinskim pravima djeteta, i druge odluke koje
  mogu znatno utjecati na život djeteta kao što je ostvarivanje osobnih odnosa
  s djetetu bliskim osobama, izvanredni medicinski postupci ili liječenje te izbor
  škole), razmjene važnih informacija u vezi s djetetom (informacije o očuvanju
  djetetova zdravlja i dosljednosti u odgoju te informacije u vezi sa školskim i
  izvanškolskim obvezama djeteta)
 4. visinu uzdržavanja kao obvezu roditelja kod kojega dijete ne stanuje i
 5. način na koji će se rješavati buduća sporna pitanja.
 6. Roditelji su dužni upoznati dijete sa sadržajem plana o zajedničkoj roditeljskoj
  skrbi i omogućiti mu da izrazi svoje mišljenje u skladu s njegovom dobi i zrelošću
  te ga poštovati u skladu s djetetovom dobrobiti.
 7. Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi roditelji mogu sastaviti samostalno, u
  postupku obveznog savjetovanja, kao i u postupku obiteljske medijacije.
 8. Kako bi stekao svojstvo ovršne isprave, plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
  može se podnijeti sudu u izvanparničnom postupku radi odobravanja u roku
  od 6 mjeseci od okončanja postupka obveznog savjetovanja

Ako bračni drugovi ne sastave plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi koji sadrži
sporazum o tome s kojim će roditeljem dijete stanovati i način ostvarivanja roditeljske
skrbi, ostvarivanju osobnih odnosa djeteta i roditelja s kojim dijete neće stanovati i
visini uzdržavanja djeteta, odluku o tim pitanjima sud će po službenoj dužnosti donijeti
u postupku radi razvoda braka pokrenutog tužbom.