DEŠA Dubrovnik u suradnji sa partnerima iz Italije, Finske i Portugala kroz zadnje dvije godine provodi projekt „Xse“, financiran od strane Erasmus +. Cilj projekta je poticati kontinuirano osposobljavanje odgajatelja i edukatora djece (6-9 godina) o pitanjima emocionalne i seksualne pismenosti (preporuke SZO) kroz proučavanje i usvajanje inovativnih metoda usmjerenih na:
• Holističko i primjereno dobi seksualno obrazovanje (emocije, empatija, suglasnost tijela, poštovanje raznolikosti)
• Podrška roditeljstvu (izgradnja mirnih odnosa bez stereotipa)
• Jačanje mekih vještina (samopoštovanje, sposobnost upravljanja sukobima i kulturna osjetljivost)
Projekt je razvijen u skladu s preporukama SZO o hitnosti educiranja djece o emocionalnom i seksualnom razvoju od rane dobi, kako bi se djecu pratilo prema zdravom, svjesnom i uravnoteženom razvoju putem cjelovitog emocionalnog i seksualnog obrazovanja. U skladu s tim prioritetima, “Xse” postavlja sljedeće ciljeve:
1. Produbljivanje i promicanje usvajanja, od strane odgajatelja, dobrih praksi i inovativnih metodologija kako bi se potaknulo učenje djece o kognitivnim, emocionalnim, fizičkim, socijalnim i pravnim aspektima seksualnosti prema:
• obnavljanju leksikona emocija;
• promicanju empatije među sobom i suglasnosti tijela, poštivanju kulturne i rodne raznolikosti kroz igru;
2. Istraživanje glavnih dinamika povezanih s podrškom roditeljstva. Uloga obitelji ključna je u promicanju općih informacija o rodnim stereotipima i slobodnom izražavanju emocija i osjećaja. Važno je da odgojna struktura uspješno komunicira i prenosi obiteljima ciljeve obrazovnih modela kako bi se osigurao kontinuitet definiranih pravaca.
3. Produbljivanje i usvajanje programa usmjerenih na jačanje mekih vještina putem emocionalne pismenosti koja smanjuje rizik od vršnjačkog nasilja i seksualnog uznemiravanja, promiče poboljšanje samopoštovanja, sposobnost upravljanja sukobima, povjerenje i kulturnu osjetljivost.
CILJNE SKUPINE
1. Glavna ciljna skupina projekta, kao i primarni korisnici aktivnosti koje će biti provedene, čine STRUČNJACI I ODGAJATELJI djece u pubertetu (dobna skupina 6-9 godina) aktivni u formalnim i neformalnim obrazovnim okruženjima (privatne i javne osnovne škole, kulturne organizacije, udruge, knjižnice koje nude igraonice / edukativne staze i aktivnosti, vrtići, dječji vrtići, dječje igraonice, prostori za djecu, obrazovne farme, centri za obitelji).
2. Krajnji korisnici projekta su DJECA ŠKOLSKE DOBI (6-9 godina), koji će imati priliku pristupiti novim i poticajnim obrazovnim stazama, uživajući u koristima inovativnih aktivnosti, s pozitivnim implikacijama na obuku mekih vještina. Posebno, maloljetnici iz marginaliziranih i degradiranih društvenih uvjeta naučit će leksikon emocija, moći će graditi osjećaje i ljudske odnose koji poštuju drugoga i sebe, s poboljšanjem psiho-fizičkog blagostanja; također će biti adekvatno informirani o konceptima često smatranim tabuima.
3. Tijekom rasta, djeca postupno stječu znanje i grade slike, vrijednosti, stavove i vještine u vezi s ljudskim tijelom, intimnim odnosima i seksualnošću. U ovom procesu koriste širok spektar izvora iz kojih uče: glavni izvori, posebno u najranijim fazama razvoja, su neformalni, među kojima su roditelji, koji su od temeljne važnosti u početnim fazama. Stoga je važno da i RODITELJI imaju koristi od rezultata projekta i aktivnosti koje su im usmjerene.


Za vrijeme trajanja projekta partneri su se kroz studijski posjet Finskoj upoznali sa inspirativnim praksama, osmišljen je priručnik za emocionalno opismenjavanje dječaka i djevojčica europskih osnovnih škola, uz pomoć kojeg su provedene pilot sesije modela u formalnim i neformalnim okruženjima za obrazovanje, te je provedeno istraživanje dobrih praksi u partnerskim zemljama o kojima možete čitati u Zborniku dobrih praksi emocionalnog opismenjavanja usmjereno na seksualni odgoj djece.