Žrtve kaznenih djela u nekim slučajevima imaju pravo na novčanu naknadu prema
Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11).

Korisnik novčane
naknade može biti neposredna i posredna žrtva kaznenog djela, a samo kazneno djelo
mora biti počinjeno s namjerom. Neposredna žrtva kaznenog djela je osoba koja je
pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja. Neposredna žrtve je i ona
osoba koja je zadobila ozljede pokušavajući spriječiti počinjenje kaznenog djela, osoba
koja je bila ozlijeđena pomažući policiji pri uhićenju počinitelja, pružajući pomoć drugoj
žrtvi kaznenog djela i osoba koja je ozlijeđena za vrijeme počinjenja namjernog kaznenog
djela nasilja prema drugoj osobi.


Posredna žrtva ima pravo na novčanu naknadu kada kazneno djelo prouzroči smrt
neposredne žrtve. Posredna žrtva je bračni drug, izvanbračni drug, dijete, roditelj, posvojenik,
posvojitelj, maćeha, očuh, pastorak neposredne žrtve i osoba s kojom je neposredna žrtva
živjela u istospolnoj zajednici. Posredna žrtva može biti djed, baka i unuk, ako je jedan
od njih neposredna žrtva i ako je između njih postojala trajnija zajednica života, a baka i
djed su zamjenjivali roditelje.


Da bi se ostvarila novčana naknada moraju se ostvariti još neki uvjeti, a to su:

 1. žrtva mora biti državljanin RH ili da ima prebivalište u RH
 2. žrtva mora biti državljanin države članice Europske unije ili imati prebivalište u
  državi članici Europske unije
 3. Kazneno djelo mora biti počinjeno s namjerom bez obzira je li počinitelj tog
  djela poznat i bez obzira na pokretanje kaznenog postupka
 4. Novčana naknada se može ostvariti samo ako je kazneno djelo evidentirano ili
  prijavljeno policiji ili državnom odvjetništvu kao kazneno djelo

Novčana naknada se može ostvarivati u vidu:

 1. Naknada troškova zdravstvene zaštite – samo ako neposredna žrtva nema
  pravo na pokriće troškova na temelju zdravstvenog osiguranja
 2. Naknada za izgubljenu zaradu – jednokratni iznos od najviše 35.000 kn
 3. Naknada zbog gubitka uzdržavanja – pravo može ostvarivati posredna žrtva koju
  je umrla neposredna žrtva uzdržavala. Ova naknada se isplaćuje jednokratno
  i to u iznosu od najviše 70 000 kn i to za sve posredne žrtve ukupno. Svota
  se računa polazeći od najniže obiteljske mirovine određene na temelju pet
  godina staža osiguranja i očekivanog trajanja razdoblja uzdržavanja posredne
  žrtve.
 4. Naknada za pogrebne troškove – osoba koja je platila pogrebne troškove ima
  pravo na iznos od najviše 5000 kn.

O novčanoj naknadi odlučuje Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.

Obradu predmeta novčanih naknada za žrtve kaznenih djela provodi Služba za
podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa i uprave.


Zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje naknade se podnosi Ministarstvu
pravosuđa i uprave na propisanom obrascu.