Izradom znanstvene studije ”Geoprostorna rješenja u službi razvoja pametnih sela Dubrovačko-neretvanske županije” DEŠA nastavlja aktivnosti u promociji održivog razvoja ruralnih područja Dubrovačko – neretvanske županije. U proces izrade osim DEŠE kao prijavitelja projekta te projektnog partnera LAG 5 uključeni su i vanjski stručnjaci izv.prof. dr. sc. Martina Baučić, znanstvenica iz područja geoinformatike te mag. geogr. Antonio Morić-Španić vanjski stručni suradnik zadužen za osmišljavanje metodologije te obradu i interpretaciju rezultata. Izradom studije pilot područja Dubrovačko-neretvanske županije, kroz metodološki okvir, rezultate analize i generirane smjernice budućeg upravljanja prostornom, koncept studije je prilagodljiv i primjenjiv na ostala ruralna područja Republike Hrvatske.

Izrada znanstvene studije ”Geoprostorna rješenja u službi razvoja pametnih sela Dubrovačko-neretvanske županije” sufinancirana je sredstvima Programa ruralnog razvoja.

Pametna_sela-DNZ_FINALNO_TP-1