Na događanju „Zaštita žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji“ koji je DEŠA organizirala 08.11. sudjelovalo je 36 stručnjaka i stručnjakinja iz različitih institucija i organizacija civilnog društva s područja Dubrovačko – neretvanske županije kojima su svoje dugogodišnje iskustvo rada u ovom području prenijela 3 iskusna predavača Tamara Čatlak Cindro, Miren Špek i Livija Plančić

Prilikom rasprave o problematici rada u području podrške žrtvama i svjedocima kažnjivih djela iznijeti su mnogobrojni zaključci koji svima koji rade u ovom području daju mogućnost djelovanja na unaprjeđenje usluge i sustava:

 • Organizacije civilnog društva i stručni suradnici na Odjelima za podršku žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima djeluju kao poveznica između žrtava i, često doživljenoga, „hladnog“ pravosudnog sustava
 • Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima te organizacije civilnog društva se nadopunjuju u pružanju svojih usluga žrtvama i svjedocima kaznenih djela
 • Potrebna je međuresorna suradnja svih uključenih aktera iz institucija i organizacija civilnog društva kako bi se pružila cjelovita usluga u praktičnom radu s korisnicima
 • Potrebno je jačanje položaja i statusa žrtve zagovaranjem prava žrtava i njihovim unaprjeđenjem
 • Provođenje pojedinačne procjene potreba žrtava je institut koji provode: policija, državno odvjetništvo i sud
 • Organizacije civilnog društva i odjeli za podršku žrtvama i svjedocima upućuju preporuke nadležnim tijelima za provođenje navedene procjene s ciljem ostvarivanja posebnih mjera zaštite za žrtve kaznenih djela
 • U kaznenim djelima obiteljskog nasilja i nasilja u bliskim odnosima veliki je problem ekonomska ovisnost žrtve o osumnjičeniku/okrivljeniku
 • Potrebno je jačati položaj korisnika u ulozi žrtve kaznenih djela kroz socijalno mentorstvo i obrazovanje kako bi se prekinula ekonomska ovisnost o osumnjičeniku/okrivljeniku
 • Trijaža korisnika je iznimno bitna kako bi se korisnici uputili na ostvarenje usluga emocionalne podrške, psihosocijalne podrške i psihološkog savjetovanja
 • Veliki problem u kaznenim postupcima je zaštita osobnih podataka žrtava kaznenih djela
 • Uloga volontera je iznimno važna u područje podrške žrtvama i svjedocima
 • Volonter ne može biti bilo koja osoba. Važno je da je volonter educiran s osnovnom pravnom i psihološkom edukacijom te da ima dobru utemeljenu podršku u svom radu
 • Važno je da svaki akter u sustavu podrške žrtvama i svjedocima zna tko što radi kako ne bi došlo do preklapanja usluga
 • Potrebna je edukacija stručnjaka za rad s korisnicima koji imaju različite poteškoće, pogotovo za rad s osobama s invaliditetom
 • Problematika obalnog pojasa Hrvatske: treba biti kreativan u mogućnosti dolaženja do korisnika na otocima i u zaleđima obalnih županija
 • Nameće se problematika financijske održivosti kontinuiteta rada s obzirom da udruge nisu korisnici državnog proračuna te se financiraju direktno iz projekata koji mogu biti i jednogodišnji
 • Važno je raditi na zadržavanju kvalitetnog, motiviranog i educiranog kadra stručnjaka koji pružaju usluge žrtvama kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji
 • Psihosocijalni tretman za prevenciju nasilničkog ponašanja je potrebna usluga u zajednici zbog smanjenja i prevencije daljnjeg nasilničkog ponašanja

Ovo događanje se organiziralo u sklopu projekata: „Bez obiteljskog nasilja 2“ (BON 2), financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike; i projekta: „Mreža OCD – ova: Suradnjom do kvalitete“, financiranog od strane Grada Dubrovnika.