Okrugli stol: „Suradnja u sustavu podrške žrtvama i svjedocima“ održan je 28. lipnja prostorijama udruge DEŠA u Lazaretima. Okrugli stol je održan u sklopu projekta „Bez obiteljskog nasilja 2“ (BON 2), financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike; i projekta: „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, financiranog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave. Cilj okruglog stola je jačanje suradnje svih dionika na području DNŽ te osnaživanje kapaciteta stručnjaka, intervizija i rasprava o problematici rada sa žrtvama nasilja u obitelji.

Prilikom rasprave o problematici rada u području podrške žrtvama i svjedocima iznijeti su mnogobrojni zaključci:

Naglašena je važnost obavještavanja i upoznavanje žrtava kaznenih djela o njihovim pravima na razumljiv način, sukladno individualnim potrebama žrtava kaznenih djela s obzirom na traumatski efekt nasilnog događaja. Suradnja je, više puta, istaknuta kao važan element za funkcioniranje postojećeg  zakonskog sustava RH te njegovo provođenje u praksi. Također, istaknuta je važnost obavještavanja žrtava kaznenih djela o puštanju počinitelja iz istražnog zatvora, kao i naglasak na tome da žrtva zna da će biti obaviještena o navedenom ukoliko to zahtijeva. Upoznali smo se s radom Nacionalnog pozivnog centra i linije 116 006 koja je dostupna svim građanima RH 24/7. Svako nasilje ostavlja negativne posljedice po žrtvu, stoga važnost sinergije i prepoznavanja svih lokalnih resursa je od posebnog značaja za pravovremeno pružanje adekvatne podrške i zaštite žrtvama kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji. Istaknuta je i važnost vjerovanja iskazu žrtve obiteljskog nasilja, kao i prevencijske aktivnosti za djecu s ciljem osvještavanja djece o postojanju nasilja te načinima zaštite, a sve kako bi u budućnosti naša djeca sve manje upadala u nasilničke odnose s bliskim osobama. Prepoznata je važnost uloge osobe od povjerenja prilikom pružanja emocionalne podrške žrtvi kaznenog djela i prekršaja nasilja u obitelji  na sudovima i drugim institucijama. Pojedinačnom procjenom se može omogućiti zadovoljenje brojnih potreba žrtava kaznenih djela, ali i potrebe sustava ukoliko se ona provodi kontinuirano, s obzirom da se potrebe žrtava tijekom protoka vremena i okolnosti mijenjaju.

Djelatnici Grada Dubrovnika su istaknuli svoju podršku DEŠI pri razvoju ove usluge na području Grada Dubrovnika. Ovim projektima su postavljeni temelji za razvoj lokalne mreže organizacija civilnog društva i u budućnosti institucija koji će zajednički surađivati u pružanju usluga žrtvama nasilja u obitelji.

Među sudionicima i govornicima su bili stručnjaci koji su relevantni za područje rada sa žrtvama i svjedocima svih kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja te im se ovim putem zahvaljujemo što su svojim iskustvima potaknuli raspravu i suradnju u lokalnoj zajednici.