DEŠA – Dubrovnik je 2020. godine prijavila program Bez obiteljskog nasilja (BON), u partnerstvu s Gradom Dubrovnikom i Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, zbog povećanih potreba korisnika za usluge podrške koje DEŠA pruža osobama koji su se našli u ulozi žrtve ili svjedoka kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji. Programom „Bez obiteljskog nasilja“ uspostavili smo dodatne kapacitete i unaprijedili podršku žrtvama nasilja u obitelji na području naše županije. Radili smo s našom lokalnom zajednicom na osvještavanju problema nasilja u obitelji, u Dubrovačko – neretvanskoj županiji. Ojačali smo kapacitete stručnjaka koji u svom radu dolaze u neposredan kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji i koji mogu kroz svoje djelatnosti utjecati na poboljšanje položaja žrtava, svjedok/kinja nasilja u obitelji. U 12 mjeseci pružili smo 304 usluge za 42 korisnika/ca.

S obzirom na izvrsne rezultate postignute provedbom projekta „Bez Obiteljskog nasilja“, krajem 2021. godine prijavili smo projekt: „Bez obiteljskog nasilja 2“. U siječnju 2022. smo dobili potporu od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za provedbu projekta. Projekt: „Bez obiteljskog nasilja 2“ provodi DEŠA-Dubrovnik, u partnerstvu s Gradom Dubrovnikom i Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima.

Provedbom ovog projekta planiramo osigurati kvalitetniju podršku našim korisnicima/cama koji su se našli u ulozi žrtve kaznenog ili prekršajnog djela obiteljskog nasilja te unaprijediti kapacitete DEŠE i partnera u području pomoći i podrške žrtvama nasilja u obitelji.

Naša glavna aktivnost i ovaj put je pružanje direktnih savjetodavnih usluga za žrtve nasilja u obitelji. Od drugih aktivnosti izdvojili bi i različite edukativne radionice za stručnjake i volontere koji u svom radu u socijalnim, obrazovnim, zdravstvenim institucijama kao i u organizacijama civilnog društva dolaze u neposredan kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji kao i senzibiliziranje javnosti za ovu problematiku.

Unapređivanjem naše ponude u zajednici i međuresornom suradnjom možemo samo rasti kao društvo i osigurati prilike za izgradnju kvalitetnog života svih građana i građanki Dubrovačko – neretvanske županije.