Nažalost, u kriznim situacijama kao što je i ova pandemija uzrokovana virusom covid 19 , nasilje ne opada nego se povećava, te dodatno pogađa ranjive skupine društva.

Nasilje ostaje još  više sakriveno unutar četiri zida,  najpogođenija  i najranjivija skupina društva su žene i djeca.

Napustiti obiteljski dom, prijaviti nasilje, potražiti pomoć,  nailazi na brojne prepreke koje žrtve nasilja ne mogu prevazići samostalno, a u ovim situacijama kao nikada , postaje izuzetno važna kvalitetna i sveobuhvatna podrška žrtvama svih oblika nasilja.

Žrtve su pod kontrolom i moći počinitelja, te u ovim kriznim situacijama pandemije,  zatitne mjere kao što su izolacija te ograničeno kretanje osoba u svrhu zaštite zdravlja, postaju dvosjekli mač te mogu dovesti do porasta nasilja te otežanog pristupa pomoći.

Suzbijanje nasilja je dugotrajna borba svih, i svaka nova krizna situacija podrazumijeva suočavanje s novi izazovima i prilagođavanje novonastalim situacijama. Svi možemo pomoći i doprinijeti da se o nasilju i u ovim vremenima ne šuti.

Pomozimo jedni drugima, prijavimo nasilje ako sumnjamo da netko ga trpi, vjerujmo žrtvama kada traže pomoć, budimo podrška.

Nasilje neće samo od sebe proći, nemojmo kriviti i osuđivati  žrtve za nasilje. Nemojmo krivit sebe za nasilje koje trpimo.

Budimo promišljeniji i manje sudimo jedni drugima. 

Budimo solidarni, te bez propitivanja pružimo podršku svim osobama koje trpe nasilje i misle da su prepušteni sami sebi.

Prijaviti zlostavljanje djece i nasilje u obitelji osim pozivima prema broju Policije 192 možete prijaviti putem drugih informacijsko komunikacijskih kanala, primjerice on-line aplikacije Red Button. Više pogledajte stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Rh. https://mup.gov.hr/online-prijave/online-prijava-zlostavljanja-djeteta-red-button/sigurnost-djece-i-obitelji-u-doba-koronavirusa/286139

Za dodatnu podršku i pomoć možete se obratiti  i nama u DEŠI pozivom na broj 020 420 145 ili pisanim putem na mail info@desa-dubrovnik.hr.

U sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela koji financijski podržava Ministarstvo pravosuđa DEŠA pruža: emocionalnu podršku, tehničke i praktične informacije, informacije o pravima te psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć.