DEŠA – Dubrovnik poziva sve sugrađanke i sugrađane 28. veljače 2020. u 17,30 sati u prostorije Studentskog teatra Lero u Lazaretima, na predavanje „Kulturno-turistička valorizacija dubrovačkih ljetnikovaca“ koje će održati dr. sc. Deša Karamehmedović, docentica na Sveučilištu Hercegovina. Obzirom na mogućnosti koje stoje na raspolaganju za turističku valorizaciju ljetnikovaca primarni cilj predavanja je potaknuti službene nositelje očuvanja dubrovačkih ljetnikovaca i nositelje javnih politika na poduzimanje konkretnih aktivnosti u području kulturnog vrjednovanja i definiranja modela za obnovu i revitalizaciju dubrovačkih ljetnikovaca.  Osim predavanja,  nadopunili smo informacije o ljetnikovcima na web aplikaciji ljetnikovci.up4c.eu i tiskali prigodnu fotomonografiju o dubrovačkim ljetnikovcima.

DEŠA – Dubrovnik organizira navedeno predavanje u sklopu projekta „Dubrovački ljetnikovci online 2“ kao nastavak istoimenog projekta iz 2018. godine koji je imao sljedeće ciljeve: 1.) informirati građane grada Dubrovnika o aktualnoj problematici dubrovačkih ljetnikovaca kao cjeline i pritom ukazati na moguće akcije upravljanja ljetnikovcima, a s ciljem njihove samoodrživosti; 2.) Upoznati ih sa značajkama i funkcijama Urban planning portala, promicati njegovo korištenje kao i web aplikacije ljetnikovci.up4c.eu na kojem su tom prigodom locirani dubrovački ljetnikovci.

Projekt „Dubrovački ljetnikovci online 2“ financira Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.