10. prosinca 1948. Opća deklaracija o ljudskim pravima usvojena i proglašena na Općoj skupštini kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava. Na taj dan prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. Od tada se taj datum slavi kao Međunarodni dan ljudskih prava.

Neka od prava propisanih Deklaracijom o ljudskim prava jesu da svaki čovjek ima pravo na život slobodu te osobnu sigurnost. Bilo kakav nasilni čin koji uključuje teža kaznena djela nanošenja ozljeda ili nasilje u obitelji predstavlja ugrožavanje osobne sigurnosti čineći povredu temeljnih ljudskih prava. Također, u deklaracije u članku 8. je posebice naglašeno „svatko ima pravo na djelotvorna pravna sredstva, putem nadležnih nacionalnih sudova, zbog djela kojima se krše osnovna prava koja su mu podijeljena u ustavu ili zakonu. Kao jedna od prava na koje ljudi u takvim situacijama imaju jest i podrška koju mu mogu pružiti bilo državni službenici pri sudovima ili organizacije koje se time bave. Pružajući emocionalnu podršku, pravna i psihološka savjetovanja pomažemo ostvarenju ljudskih prava.

Kako bi što više osoba osposobili u pružanju podrške i pružili im osnovne informacije kako s pravne strane tako i s perspektive vanjskih suradnika psihologa, organiziramo edukaciju za volontere DEŠE, a cilj nam je pokazati budućim volonterima što sve proživljavaju i doživljavaju žrtve i svjedoci kad se jednom nađu u sustavu pravosuđa. Uz to, prezentirati ćemo i kako komunicirati sa žrtvama, što uključuje emocionalna podrška i važnost pratnje na sud kao jednog od prava koje žrtve imaju.  S druge strane, volontere ćemo upoznati s pravnom stranom; pravima žrtava kaznenih djela i prekršaja iz domene obiteljskoga nasilja, općenito o sudskim procesima kako bi pravovremeno žrtve  i svjedoke mogli izvijestiti o tome što ih očekuje jednog dana kad se nasilje prijavi. Na taj način sudjelujemo u obilježavanju jednog od važnijih datuma recentne ljudske povijesti, educirajući zainteresiranu javnost o pravima žrtava u sudskim procesima kao temeljnih prava koje su dio Deklaracije.