15.10.2019. DEŠA – Dubrovnik je suradnji  sa Ženskom sobom, Centrom – za seksualna prava iz Zagreba kroz projekt Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela te uz podršku Županijskog tima za  sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Dubrovačko neretvanske županije, održala okrugli stol “Važnost međusektorske suradnje”.

Cilj okruglog stola je bio senzibilizirati javnost o problemu nasilja nad ženama,  njegovim oblicima i posljedicama te potaći suradnju između institucija, civilnih organizacija te dr. relevantnih dionika, radi sveobuhvatne zaštite žrtve i članova obitelji.

Na okruglom stolu govorile su; Anamarija Droždan Kranjčec predstavnica Ženske sobe, Centra za seksualna prava iz Zagreba, Svjetlana Karačić, predstavnica Centra za socijalnu skrb Dubrovniku te Martina Jerinić Njirić, predstavnica Odjela za mentalno zdravlje u Dubrovniku.


Sudionici/ce su se složili kako je potrebno ulagati u preventivne aktivnosti i programe usmjerene u borbi protiv različitih oblika nasilja, edukaciju stručnih osoba koje rade s žrtvama nasilja te raditi na poboljšanju međuresorne suradnje u smjeru jačanja postojećih mehanizama zaštite žrtava i svjedoka.

Nasilje u obitelji se mora smatrati prioritetnim pitanjem i moraju se osigurati sredstva kako bi institucije i civilne organizacije imale dovoljan broj stručnih osoba i bile spremnije pružiti pomoć žrtvama nasilja u obitelji.  Nepostojanje sigurne kuće za žrtve nasilja, jedan je od problema po kojima je naša županija specifična, također, prometna izoliranost i nepovezanost, našu županiju svrstava među županije u RH kojima je potreban poseban pristup prilikom planiranja i razvoja javnih politika.

Također, predstavnica Ženske sobe, Kristina Mihaljević je održala u medicinskoj školi u Dubrovniku predavanja namijenjena djeci i mladima na temu elektroničkog seksualnog nasilja i sekusalnog nasilja, na kojem su sudjelovali učenici/ce 1. i 2. razreda.