- DEŠA – Dubrovnik - https://desa-dubrovnik.hr -

Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala DNŽ

DEŠA je sudjelovala na sjednici Upravnog vijeća Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije (PVTR) i na predstavljanju istraživanja provedenog od strane konzultanata „Mladi i nezaposlenost u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“ koje će se održati 11.06.2019. naHZZ Dubrovnik.