Predstavnica DEŠE sudjelovala je dana 01. i 02. travnja 2019. godine se, u organizaciji Ženske sobe, u Zagrebu, Hotel Panorama, na dvodnevnoj tematskoj edukaciji za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

Edukaciju je facilitirala članica Ženske sobe Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur. Prvi dan edukacije započele su članice Ženske sobe, psihologinja i voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja, Senka Sekulić Rebić i socijalna pedagoginja Antonija Hojt Ilić predavanjem o pravilima pružanja psihološkog i pravnog savjetovanja i rad na SOS telefonu te kasnije vježbom na temu rada na SOS telefonu. Nakon toga je Anka Slonjšak, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom izlagala na temu pružanja podrške osobama sa invaliditetom – problemi u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela. Suzana Kikić, Policijska akademija, sudionicima i sudionicama je predstavila postupanje policije u postupku prijave kaznenih i prekršajnih djela. Psihologinja Jasna Belamarić je kroz praktične primjere sudionicima/ama održala predavanje o načinu komuniciranja s neugodnim korisnicima/ama.

Andrea Kovač, GONG, započela je drugi dan edukacije predavanjem o Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Psihologinja Zdenka Pantić je sudionicima/ama dala uvid u temu postupanja u kriznim situacijama u odnosu na psiho-fizičko stanje osobe. Nakon toga je Željka Barić, Duga, također održala predavanje na temu postupanja u kriznim situacijama, no u odnosu na sigurnosni aspekt te pobliže objasnila skloništa iznutra od prijave do smještaja.

Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur. je sa sudionicima/cama prošla vježbu na temu unaprjeđenja sustava podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela. Drugi dan edukacije završen je predavanjem koordinatorice Ženske sobe dr.sc. Maje Mamule o sagorijevanju profesionalaca i mehanizmima zaštite.