Članice DEŠE sudjelovale su u Projektu „Crvenkapica“, to je interdisciplinarni, višegodišnji projekt kreativne i kulturne industrije sa nakanom očuvanja, prezentacije i brendiranja segmenta nacionalne kulturne baštine – uskočke senjeske kape Crvenkape. Nositelji projekta „Kazalište Lutonjica“, a domaćin projekta u Dubrovniku je učenički dom Paola Di Rosa.

Crvenkapa se šiva na otvorenim prostorima, trgovima, ulicama, dvorištima, gradova i mjesta u diljem Hrvatske, na način da djeca, mladi, udruge i pojedinci interveniraju svojim porukama na crvenom platnu.

Intervencija ostavljanja poruke na crvenom platnu održala se U Dubrovniku 01. ožujka 2019.g u dvorištu Umjetničke škole Luke Sorkočevića.

crvenkapica (3 of 3)