DEŠA – Dubrovnik kroz projekt „Mljet – Odise(j)a mediterannea“ čiji je nositelj Nacionalni park Mljet, započela sa radionicama Revaloriziranje autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata otoka Mljeta i njihovo integriranje u turističku ponudu.

Prva u nizu aktivnosti je tečaj „Mljetskog veza“ koji od 09.11.2018 održavamo u Polačama i Babinom Polju. Na tečaj se prijavilo čak 24 polaznice, koje su na prvom satu sa zanimanjem pratile predavanje o mljetskom vezu.

Putem radionica tradicijskih zanata stvorit će se pretpostavke za buđenje interesa lokalnog stanovništva za tradicijske zanate i razvijanje njihovih vještina za proizvodnju autohtonih otočkih proizvoda na tradicionalni način, te lokalnim stanovnicima ukazati na njihov tržišni potencijal i mogućnost komercijalizacije. Plasiranjem autohtonih otočkih proizvoda u suvenirnicama Nacionalnog park Mljet, osim predstavljanja stvaralačkih dosega poduzetnika i proizvođača kroz njihove proizvode, moguće dodatno informirati posjetitelje o otočnoj kulturi i njenoj baštini. Predstavljanjem slojevitosti tradicije, materijalne i duhovne kulture ovoga područja, ta će se tradicija (zanati i proizvodi) kroz prodaju autohtonih proizvoda integrirati u turističku ponudu što će obogatiti doživljaj posjetitelja te istodobno oživiti samu tradiciju i interes za nju te joj kroz turistički plasman dati novu vrijednost.

U okviru projekta održat će se 8 radionica: tkanja, vezenja, pletenja pomica, penganja jaja, utiskivanja tradicionalnih motiva veza ili bojanja jaja, u glinu i izrada uporabnih predmeta, pletenja vrša i košica, krpljenje i armiranje ribarskih mreža, izrada suhozida, pričanje bajki i legendi otoka.

Javna ustanova „Nacionalni park Mljet provodi projekt MLJET – ODISE(J)A MEDITERRANEA. Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz mjeru 6c2, a procijenjena vrijednost mu je 36.618.480,26 kuna, od čega su 31.125.708,22 kn bespovratna sredstva EU. Partneri na projektu su DEŠA – Dubrovnik, Turistička zajednica Općine Mljet te HGSS.

Mljet – Odise(j)a mediterannea (1) Mljet – Odise(j)a mediterannea (2) Mljet – Odise(j)a mediterannea (3)