04.10.2018

DEŠA – Dubrovnik održala je u četvrtak, 4. listopada Javnu akciju osvještavanja građana o pravima i položaju žrtava i svjedoka kaznenih djela u okviru Nacionalne kampanje programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Akcija se održala ispred palače Sponza u periodu od 11 do 13 sati i tom prilikom DEŠINI zaposlenici i volonteri razgovarali su s građanima o ovoj temi i dijelili im informativne letke.

Cilj javne akcije bio je informirati što više građana o pravima žrtava i svjedoka i dostupnim izvorima podrške u našoj zajednici. Naime, DEŠA već treću godinu zaredom žrtvama i svjedocima kaznenih djela te prekršaja obiteljskog nasilja na području čitave Dubrovačko-neretvanske županije pruža psihosocijalno savjetovanje i pomoć, emocionalnu podršku, informacije o pravima te praktične i tehničke informacije. Pored toga, DEŠA žrtvama i svjedocima osigurava pratnju na sud, policiju i ostale institucije kako bi im i na taj način bila pružena podrška, a postupak od prijave do presude kaznenog djela odnosno prekršaja obiteljskog nasilja bio što manje stresan.

Javna akcija održana je u okviru nacionalnog programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, financiranog sredstvima Ministarstva pravosuđa. Nositelj programa je Ženska soba, a DEŠA je jedna od deset partnerskih organizacija.

DEŠIN tim

objava medijima odrzana javna akcija

Prava i polozaj zrtava i svjedoka kaznenih djela (2) Prava i polozaj zrtava i svjedoka kaznenih djela (3) Prava i polozaj zrtava i svjedoka kaznenih djela (4)