Dubrovnik, 27. lipnja 2018.

Obavijest: Otvoren natječaj za stipendije Libertas Foundation

DESA - Libertas Foundation San Pedro - Stipendije 1

Otvoren je natječaj za stipendiranje učenika obrtničkih zanimanja za školsku godinu 2018./2019. koje dodjeljuje Libertas Foundation u suradnji s udrugom DEŠA- Dubrovnik.

Libertas Foundation je udruga iseljenih Hrvata iz San Pedra, Kalifornija koji humanitarnim akcijama pomažu programe korisne zajednici. Jedan od programa je i zaklada “Ante i Evelyn Mrgudić” kroz koju se ove stipendije kontinuirano dodjeljuju od 2003. godine. Kroz ovaj natječaj godišnje se stipendira 10 – 12 učenika obrtničkih zanimanja.

Stipendiju mogu zatražiti svi koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • pohađaju obrtničku školu ili je namjeravaju najesen upisati
  • žele se vratiti u svoje mjesto boravka nakon školovanja,
  • dobri su i uzorni učenici,
  • potječu iz obitelji lošijeg imovinskog stanja,
  • žive u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Stipendija iznosi 1.000 USD za školsku godinu koja će biti isplaćena u kunskoj protuvrijednosti.

Zamolbe ćemo zaprimati do 10.9.2018.

Učenici trebaju priložiti:

  • zamolbu,
  • kopiju zadnje svjedodžbe,
  • potvrdu o materijalnom stanju obitelji (kopiju obrasca zadnje plaće ili mirovine ili potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti oca ili majke)
  • preporuku razrednika ili ravnatelja  osnovne ili zanatske škole (ukoliko se radi o učenicima osmih razreda molimo u preporuci naznačiti za koju se školu/smjer učenik prijavljuje)

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom do 10.9.2018. u ured DEŠE u Lazaretima, Frana Supila 8, 20000 Dubrovnik, s napomenom – „ZA STIPENDIJE“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 020/311-625.