DEŠINE predstavnice sudjelovale su na sastanku u okviru HEInnovate inicijative za razvoj inovativnoga i poduzetničkoga kapaciteta visokih učilišta koji je održan 23. ožujka 2018. na kampusu Sveučilišta u Dubrovniku. HEInnovate je kreiran na inicijativu stručnjaka u sklopu University Business Foruma 2011. godine, a zajednički ga provode Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Europska komisija. HEInnovate je zamišljen i kao besplatan alat za samoprocjenu koji samostalno mogu koristiti sva visoka učilišta. Kroz razgovor o aktivnostima koje se provode u lokalnoj zajednici pokušalo se doći do preporuka u svrhu unaprijeđenja suradnje te poduzetničkih i inovacijskih kapaciteta Sveučilišta.