POZIV

Za sudjelovanje na predavanju

“Psihološki aspekti nasilne veze –

Mehanizmi zaštite”

 

UDRUGA DOMINE

 

U sklopu projekta koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade I socijalnu politiku, provodi  zajedno s CZSS Imotski, CZSS Drniš, CZSS Korčula, udrugom “Zvonimir” iz Knina I udrugom “Deša” iz Dubrovnika program “Savjetovalište za žene žrtve nasilja I žrtve obiteljskog nasilja”. Drugo predavanje o psihološkim aspektima nasilnih veza održat će psihologinja Linda Veronikau prostorijama

Udruge Deša, FranaSupila 8, Dubrovnik,

02.03.2018. (petak) u 11:00 sati.