DAN RUŽIČASTIH MAJICA – NACIONALNI DAN BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA

Sabor Republike Hrvatske 2017. godine proglasio je zadnju srijedu u veljači Nacionalnim danom borbe protiv vršnjačkog nasilja, odnosno Danom ružičastih majica. Dan ružičastih majica se u svijetu obilježava već dugi niz godina, a cijela ideja je došla iz Kanade. Naime, jedan je dječak koji je došao u školu u ružičastoj majici kao znak potpore bolesnoj majci pretrpio nasilje svojih vršnjaka. Njegove su kolege stoga, u znak potpore i solidarnosti, nosili ružičaste majice te su one tako postale prepoznatljiv simbol borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Nasilje među djecom se može nazvati svaki oblik dugotrajnih, negativnih postupaka jednog djeteta ili više djece usmjerenih prema istom djetetu ili grupi djece. To je svaki oblik nasilnog ponašanja kojim se namjerno nekome želi nanijeti zlo u kojem postoji nerazmjer snaga zlostavljača i žrtve na kontinuumu moć – bespomoćnost (Velki, Ozdanovac, 2014).

Nasilnička ponašanja su ponašanja izrugivanja, dobacivanja, vrijeđanja, prijetnje, izbacivanja iz društva, omalovažavanje, ignoriranje, širenje laži, guranje, rušenje, udaranje, nanošenje boli. Djeca koja trpe nasilna ponašanja imaju smanjeno samopoštovanje i osjećaju se neprihvaćeno od strane vršnjaka (Unicef, 2015). Često su tužna, nesigurna, strah ih je ići u školu, radije bi je izbjegavala, žale se na bolove kad treba ići u školu, povlače se u sebe, osjećaju se bespomoćno. Događaju se i promjene raspoloženja, nesanica, problemi s koncentracijom, čak i lošiji školski uspjeh (Zvečević, 2010).

Na nasilje treba reagirati, zaustaviti ga, prijaviti nasilje i nasilnike. Djecu koja nažalost trpe nasilje treba zaštiti i pomoći im u smislu da se radi na razvoju samopoštovanja, socijalnih vještina i jačanja vjere u sebe. Pomoć također  treba pružiti i djeci zlostavljačima; ukazati na neprihvatljivost takvog ponašanja, upozoriti na sve negativne posljedice koje ono može imati na žrtvu neprihvatljivost i uključiti ih u savjetovanje, odnosno, potražiti stručnu pomoć. U školama u Hrvatskoj je program prevencije nasilja uključen u školski preventivni program koji se ostvaruje kroz različite oblike radionica i predavanja za djecu, ali i roditelje.

Ove se godine Dan ružičastih majica obilježava danas, 28.veljače. Obilježimo svi Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, obucimo ružičasto i dajmo podršku nenasilju.

28279435_330624167447075_1484429807453651915_n