IMG_3832

DEŠA – Dubrovnik organizirala je konferenciju  Nasilje oko nas koja se održala u četvrtak 7.12.  povodom Međunarodnog dana ljudskih prava koji se obilježava 10. prosinca.  Na konferenciji su sudjelovali predstavnici različitih institucija –    Policijska uprava DNŽ, Centar za socijalnu skrb Dubrovnik,  Zatvor u Dubrovniku, Probacijski ured  Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika, Odjel za mentalno zdravlje, udruga Feniks te ostale institucije i udruge okupljene oko teme nasilja u društvu.

Anita Matana iz Službe kriminalističke policije pri PU Dubrovačko-neretvanskoj održala je predavanje o vrstama i učestalosti pojedinih oblika nasilja te ulozi policije u prevenciji nasilja. Pritom je istaknula kako je u posljednje vrijeme međuvršnjačko nasilje u školama u porastu i to među djecom ispod 14 godna starosti. Također je navela da se bilježi porast  neovlaštenog snimanja druge osobe.

IMG_3845

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dubrovnik Nikoleta Borković Ljubić, socijalna radnica  Mirjana Knežević i pravnica u Centru, Svjetlana Karačić predstavile su rad Centra te ovlasti i djelovanje Centra po pitanju nasilja s posebnim naglaskom na zaštitu maloljetnog djeteta.

Anita Prizmić predstavila je rad Zatvora u Dubrovniku istaknuvši kako je riječ o zatvoru malog kapaciteta, a čija je specifičnost velik broj stranih državljana. Kada je riječ o prirodi kaznenih djela koje su zatvorenici počinili, najveći udio čine kazneno djelo prijetnje te kazneno djelo teške tjelesne ozljede. Ovom prilikom šira javnost upoznata je i sa  tretmanima koji se provode sa zatvorenicima: tretman ovisnika o alkoholu, tretman nasilnih delikvenata te trening roditeljskih vještina samo su neki od njih. Pored toga, udruga DEŠA – Dubrovnik održava tečajeve engleskog jezika i informatike zatvorenicima s ciljem povećanja njihove zapošljivosti nakon odsluženja kazne i izlaska iz zatvora.

Katarina Rana Gluhan predstavila je rad Probacijskog ureda Dubrovnik, relativno mlade institucije koja je u Dubrovniku krenula s radom u 2013.  Probacija predstavlja uvjetovanu i nadziranu slobodu počinitelja kaznenog djela tijekom koje probacijski službenici nadziru počinitelja utječući na rizične čimbenike sa svrhom njegove resocijalizacije i reintegracije u društvo.  Gluhan je posebno pohvalila rad za opće dobro kao mjeru koju sud dodjeljuje kao zamjenu za kaznu zatvora istaknuvši dobru suradnju sa pravnim osobama na području naše županije a kod kojih počinitelj ovu mjeru izvršava.

Marko Grgurević, viši stručni savjetnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika predstavio je resurse lokalne zajednice kao što su udruge i savjetovališta koja djeluju u ovom području. Naglasio je važnost udruga u zajednici i prevenciji nasilja.

IMG_3857

Tanja Rončević, psihologinja iz udruge Feniks predstavila je program prevencije nasilja – CAP – Children Assault Prevention. Riječ je o prevencijskom edukacijskom programu koji se neprekinuto u dubrovačkim osnovnim školama provodi punih 17 godina. Cilj programa jest da dijete prepozna potencijalno opasne situacije te da ga se nauči samozaštiti i traženju pomoći. Educiraju se također i roditelji, primjerice kako će prepoznati zlostavljano dijete.

Anđela Buntić predstavila je projekt Podrška žrtvama i svjedocima na području DNŽ koji provodi DEŠA Dubrovnik. Republika Hrvatska slijedi prava i pravila koja Direktiva 2012/29 EU ističe pa tako na razini države postoji sedam odjela za pružanje podrške žrtvama i svjedocima. Godine 2008. osnovani su odjeli pri Županijskim sudovima u Zagrebu, Osijeku, Vukovaru i Zadru, a 2011. takvi su odjeli osnovani pri Županijskim sudovima u Splitu, Rijeci i Sisku. Budući da u Dubrovniku takav odjel ne postoji, već se žrtve mogu obratiti odjelu u Splitu, projekt koji Deša provodi ključan je za približavanje ovog sustava i osiguravanje podrške žrtvama i svjedocima u našoj županiji. Uključivanje organizacija civilnog društva u sustav podrške doprinosi poboljšanju kvalitete, kvantitete i dostupnosti usluga namijenjenpoboljšanju položaja i integraciji žrtava i svjedoka u društvo kao vrlo osjetljive skupine ljudi koji su preživjeli najteže oblike nasilje.

Riječ je o sustavu koji postoji na razini cijele Europske unije pa tako i u Hrvatskoj na što nas i obavezuje Direktiva 2012/29 EU. Pružanje podrške žrtvama i svjedocima podrazumijeva davanje praktičnih informacija o tijeku sudskog postupka, informacija o pravima žrtve kao i pružanje emocionalne podrške žrtvama. Istaknuto je ovom prigodom  kako je sustav pružanja podrške žrtvama i svjedocima izuzetno bitan radi sprečavanja retraumatizacije i reviktimizacije žrtve.

Stručnjaci koji su sudjelovali na ovoj konferenciji zaključno su se složili kako je potrebno ulagati u preventivne aktivnosti, otvarati  i poticati ovakve i slične rasprave o problemima nasilja u zajednici. Ono što je posebno privuklo pažnju jest konsenzus stručnjaka kako je potrebno osnovati na razini i grada i županije stručni centar za prevenciju i zaštitu od nasilja koji bi, između ostaloga, nudio specijaliziranu pomoć žrtvama nasilja u smislu savjetovališnog rada i psihoterapije jer je primjećeno kako ovakvih usluga kronično nedostaje u našoj zajednici. Stoga je potrebno pokrenuti izradu Strategije na lokalnom nivou kojom bi se jasno definirale potrebe u zajednici i omogućila dugoročna dostupnost raznih savjetovališta koji bi doprinjeli integraciji žrtava nasilja u zajednicu te ostvarivanje prava i mjera propisanih zakonom.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva Pravosuđa u okviru projekta Psihosocijalna podrška žrtvama i svjedocima na području DNŽ koji provodi DEŠA Dubrovnik.