IMG_3774Treći međunarodni sastanak u okviru projekta SILVIA održao se u Dubrovniku od 10.10. – 13.10.2017. na kojem su sudjelovali partneri iz Švedske, Francuske, Italije, Portugala, Turske i Hrvatske. Sastanak je bio prilika za razmjenu znanja i iskustava koje ove različite udruge primjenjuju u radu sa korisnicima. Poseban naglasak ovog sastanka bila su ljudska prava te aktivnosti organizacija u ovom području. Svaka zemlja sudionica projekta predstavila je vremenski slijed značajnijih datuma o ljudskim pravima s posebnim osvrtom na ženska prava, na svojim prostorima od najranije povijesti do danas. DEŠA je predstavila vremenski slijed najvažnijih datuma iz hrvatske povijesti ali i projekt „Psihosocijalna podrška žrtvama i svjedocima na području DNŽ“ kao važan pomak u prevenciji i zaštiti ljudskih prava na području DNŽ. Tako je Deša postala važan akter naše zajednice u promicanju prava žrtava i svjedoka. Ovaj projekt je primjer dobre prakse kojeg smo podijelili s našim partnerima na projektu SILVIA.