U petak 22.09.2017. u organizaciji DEŠE – Dubrovnik, održan je okrugli stol „Podrška žrtvama i svjedocima na području Dubrovačko neretvanske županije – iskustva i perspektive“. U aktivnoj raspravi sudjelovali su predstavnica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima – Ministarstvo pravosuđa, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Splitu, predstavnici Općinskog suda, Županijskog suda i Prekršajnog suda u Dubrovniku, Županijsko i Općinsko državno odvjetništvo, PU – Dubrovačko neretvanska, predstavnici Zatvora u Dubrovniku, Zavoda za javno za javno zdravstvo, Centra za socijalnu skrb (Dubrovnik, Korčula, Metković, Ploče), Upravog Odjela za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj DNŽ, Ureda državne uprave, HZZ Područnog ureda Dubrovnik, tim volontera DEŠE, te druga zainteresirana javnost. Zaključak rasprave nakon upoznavanja svih relevantnih dionika s značenjem sustava podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela, te novinama u odnosu na položaj žrtve u kaznenom postupku jeste podrška daljnim aktivnostima DEŠE, kao i nezaobilazna međuresorna suradnja svih relevantnih dionika.

Projekt pružanja podrške žrtvama i svjedocima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dio je šireg sustava podrške žrtvama i svjedocima koji postoji, ne samo na razini Republike Hrvatske, već i na razini čitave Europske unije. Naime, EU već dugi niz godina radi na poboljšanju zakonodavstva i praktičnih mjera zaštite žrtava kaznenih djela. Rezultat tih nastojanja jest Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela. Republika Hrvatska slijedi prava i pravila koja Direktiva ističe i koja smo kao članica EU obavezni impelementirati pa tako na razini države postoji sedam odjela za pružanje podrške žrtvama i svjedocima. Godine 2008. osnovani su odjeli pri županijskim sudovima u Zagrebu, Osijeku, Vukovaru i Zadru, a 2011. takvi su odjeli osnovani pri županijskim sudovima u Splitu, Rijeci i Sisku. Budući da u Dubrovniku takav odjel ne postoji, već se žrtve mogu obratiti odjelu u Splitu, projekt podrške žrtvama i svjedocima koji DEŠA provodi ključan je za približavanje ovog sustava i osiguravanje podrške žrtvama i svjedocima u našoj županiji.

Kroz ovaj projekt DEŠIN tim putem telefona 020 311 625, mailom zip@desa-dubrovnik.hr ili osobnim kontaktom pruža emocionalnu podršku, informacije o pravima svjedoka i žrtava, fazama sudskog postupka, strankama u postupku i njihovoj ulozi, nejasnoćama koje se odnose na postupak te informiranje o djelovanju drugih udruga i institucija koje mogu adekvatno odgovoriti na specifične potrebe pojedinih svjedoka ili žrtava kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja.

Ana Cvjetković

Izvršna direktorica