etorEuropski tjedan održivog razvoja u utorak 30.05.2017 od 16:00 – 18:00 h u prostorijama udruge u Lazaretima.

Prirediti ćemo radionice recikliranja papira i radionice recikliranja tekstila te će svi sudionici dobiti materijale o mogućnosti kompostiranja u stanu, kartu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Dubrovnika te praktične savjete iz područja recikliranja, kompostiranja i odvojenog prikupljanja otpada.

Svi zainteresirani nam se mogu priključiti uz prethodnu najavu na telefon 020 311 625.

Sudionici radionica će steći uvid u načine smanjivanja otpada koji se stvara u kućanstvu, informirat će se o pravilnom recikliranju i kompostiranju te razviti osjećaj osobne odgovornosti i odgovornog ponašanja prema okolišu i odgovornom odlaganju otpada, potrebi recikliranja. Primjenjujući viđeno i naučeno na radionicama postat ćete odgovorni građani koji se s poštovanjem odnose prema okolišu, svojem zdravlju ali i novčaniku u vrijeme kad smo ostali bez jedinog gradskog deponija.