Dan: 17. rujna 2015.

Natječaj za volontere

Natječaj za volontere za podršku žrtvama i svjedocima Razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj je nedostatno razvijen te ne pokriva cijelo područje naše države. Brojni su građani zakinuti za svoja prava i nemaju se kome obratiti za […]