Priruu010Dnik_o_djelovanju_neprofitnih_organizacija_sukladno_novim_zakonskim_odredbama

Grad Dubrovnik je izradio informativni priručnik o djelovanju neprofitnih organizacija