NZZRCD - DESA - SVIMA - HEADER

Udruga DEŠA – Dubrovnik i Obrtničko učilište u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom organiziraju okrugli stol pod nazivom „ODRŽIVOST GEOGRAFSKI IZOLIRANIH/UDALJENIH OTOKA U KONTEKSTU ZAPOŠLJIVOSTI I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI MLADE OTOČNE POPULACIJE – KLJUČNI PROBLEMI, MOGUĆNOSTI I IZAZOVI“ koji će se održati 20. siječnja 2015. godine od 11:00 do 14:00 sati u Zagrebu, prostori Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49/II.

Okrugli stol se održava u okviru projekta „Promicanje zapošljivosti mlade populacije na geografski izoliranim/udaljenim otocima“ koji sufinancira Europska unija kroz Operativni program Razvoj ljudskih potencijala, shema za dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine“. Nastavno na okrugle stolove organizirane u okviru navedenog projekta na lokalnoj razini, osnovni cilj ovog događanja je dodatno adresirati problematiku održivosti geografski izoliranih/udaljenih otoka, poglavito hrvatskih otoka koji su prema odredbama Zakona o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06) razvrstani u prvu skupinu, a sve u kontekstu povećanja zapošljivosti i socijalne uključenosti mlade otočne populacije.

Posebni naglasak stavit će se na razmatranje mogućnosti i izazova za:

  1. daljnje međusektorsko umrežavanje i učinkovitije javno zagovaranje na razini Europske unije glede relevantne problematike održivosti hrvatskih otoka koji su razvrstani u prvu skupinu
  2. proaktivnije pokretanje nacionalnih/međusektorskih inicijativa koje bi se mogle financirati u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koje nisu artikulirane u postojećim nacionalnim strateškim dokumentima/operativnim programima.

Slijedom navedenog, poseban gost okruglog stola bit će gosp. Christian Pleijel, predstavnik European Small Islands Federation (ESIN), krovne europske mreže za zagovaranje održivosti europskih malih otoka. U svojstvu stručnjaka za problematiku europskih malih otoka, gosp. Pleijel je sudjelovao u nizu relevantnih inicijativa/projekata na europskoj razini kao što je projekt „EUROISLANDS: The Development of the Islands – European Islands and Cohesion Policy“ proveden u okviru programa ESPON (European Spatial Planning Observation Network) koji koordinira Europska komisija. Trenutno je i predstavnik ESIN-a u recentno pokrenutoj inicijativi Europske komisije „Structured Dialogue Group on European Structural and Investment Funds“.

U okviru okruglog stola službeno će biti predstavljeno i primanje Otočnog sabora – udruge za razvitak hrvatskih otoka u ESIN mrežu, do kojeg je došlo primarno kao rezultat prethodnih aktivnosti projekta „Promicanje zapošljivosti mlade populacije na geografski izoliranim/udaljenim otocima“.

NZZRCD - DESA - SVIMA - FOOTER