Mjesec: rujan 2014.

TJEDAN ESF-A U DUBROVNIKU

DEŠA – Dubrovnik, u suradnji sa Razvojnom agencijom Grada Dubrovnika DURA-om i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje PS Dubrovnik organizira “TJEDAN EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA U DUBROVNIKU – ESF kao pokretač razvoja lokalne sredine” od 24. do 26. rujna 2014. u prostorijama […]

LIBERTAS FOUNDATION – STIPENDIJE

LIBERTAS FOUNDATION je neprofitna, javna i dobrotvorna organizacija, osnovana u San Pedru u prosincu 1991. godine. Osnovali su je naši ljudi, porijeklom iz raznih dijelova naše Županije, ali također i ljudi porijeklom iz cijele Hrvatske, s jednim jedinim ciljem, a […]

POZIV NA CIKLUS EDUKACIJA U DUBROVNIKU

Vrsta edukacije: ciklus radionica Područje edukacije:  razvoj, provedba i praćenje projekata, organizacijski razvoj Naziv edukacije: „Izobrazba za osnaživanje kapaciteta organizacija civilnoga društva“ Način provedbe: 3 x dvodnevna radionica (rujan, listopad, studeni) Prvi blok: dan  srijeda 24.09,2014. 12:00 – 18:00 dan  četvrtak […]