Raspored edukacija

Dan / Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
16:30 – 18:00 Ruski jezik Njemački jezik Ruski jezik Njemački jezik
18:00 – 19:30 Engleski jezik Ruski jezik Engleski jezik Engleski jezik
 
17:00 – 19:30 Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika