Mjesec: rujan 2013.

Radionica o socijalnom poduzetništvu u Korčuli

Udruga DEŠA – Dubrovnik u suradnji sa gradom Korčulom, te razvojnom agencijom gradom Korčule KORA d.o.o. organizira radionicu o socijalnom poduzetništvu 12.09.2013. u 10:00 h u prostorijama gradske vijećnice grada Korčule. Radionica je namjenjena predstavnicima lokalne vlasti, udrugama, malim poduzetnicima, […]