DEŠA – Dubrovnik je započela sa radionicama kamenoklesarstva u Slanome i radionicama primorskog veza u Dubrovniku kroz projekte o očuvanju baštine i tradicionalnih obrta koje podupiru Ministarstvo obrta i malog poduzetništva i Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta.