DEŠA – Dubrovnik, u okviru programa Obrazovni i kreativni centar DEŠA, organizira radionice primorskog veza u Dubrovniku. Sve prijave primamo na broj telefona: 311 625, najkasnije do 31. listopada 2012. Broj polaznika je ograničen.